UAB Ringotex rūpinasi Jūsų konfidencialumu ir Jūsų asmens duomenimis. Ši konfidencialumo politika taikoma www.cream-fashion.lt (toliau tekste - Interneto tinklalapis) bei Jūsų asmens duomenis, kuriuos apibendrina UAB Ringotex, bendrasis registracijos numeris 303 350 368, adresas: Agronomijos g. 41, Kaunas LT-47459, Kaunas (toliau tekste - "Mes" atitinkamu linksniu).

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA KONFIDENCIALUMO POLITIKA

Naudodamiesi Interneto tinklalapiu, jūs sutinkate su šios Konfidencialumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su politikos sąlygomis, prašome nesinaudoti Interneto tinklalapiu.

MŪSŲ RENKAMA INFORMACIJA APIE JUS

Šioje Konfidencialumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją ir informacijos fragmentus, susijusius su jumis arba su tokia informacija, kuri gali tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti.

Mes galime apibendrinti jūsų asmens duomenis, gautus iš įvairių šaltinių, įskaitant asmens duomenis, gautus: (1) tiesiogiai iš jūsų; (2) jums lankantis Interneto tinklalapyje; (3) iš kitų šaltinių.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME TIESIOGIAI IŠ JŪSŲ

Mes galime apibendrinti asmens duomenis, gautus tiesiogiai iš jūsų, kai teikiate Mums informaciją registruodamiesi Mūsų klientų lojalumo programoje, registruodamiesi, dalyvaudami žaidimuose, išreikšdami sutikimą gauti informaciją, naujienlaiškius ar pašto siuntas, naudodamiesi programėlėmis tinklalapyje www.cream-fashion.lt, įsigydami Mūsų gaminių ar paslaugų, dalyvaudami apklausose ar tyrimuose, komentuodami, užduodami su Mumis susijusius klausimus, susisiekdami su Mūsų klientų aptarnavimo specialistais, ir kitais tikslais. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad Mes neapibendrinsime jūsų asmens duomenų, jei savo noru nepateiksite šios informacijos. Duomenys, kuriuos galime gauti tiesiogiai iš jūsų:

 • vardas, pavardė;
 • adresas;
 • pašto adresas;
 • el. pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • gimimo data;
 • lytis.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Tik gavę jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu Mes jūsų asmens duomenis naudojame:

 • jūsų pareiškimui apdoroti;
 • jūsų tapatybei nustatyti;
 • paslaugoms teikti;
 • atsakyti į jūsų klausimus ar komentarus;
 • pardavimams skatinti, loterijoms ar konkursams rengti;
 • jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti;
 • vertindami, kaip yra naudojamas Mūsų Interneto tinklalapis, gaminiai, paslaugos, ir siekdami perprasti jūsų naršymo internete bei pirkimo įpročius;
 • kad galėtume rekomenduoti jums gaminius;
 • analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;
 • mūsų reklamos efektyvumo analizei;
 • elgesio internete analizei;

RINKODAROS VEIKSMAI

Tik turėdami jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu Mes galime siųsti jums paštu, el. paštu ar trumpuoju pranešimu informaciją apie gaminius, paslaugas, specialius pasiūlymus, sveikinimus, akcijas ir kitokią informaciją, kuri, kaip Mes manome, jus domina, remdamiesi jūsų ankstesniais pirkiniais ir mums suteikta informacija.

JŪSŲ INFORMACIJOS TVARKYMAS

Laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų, Mes galime teikti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tvarkančioms asmens duomenis, kurios tiesiogiai palaiko mūsų naudojamas priemones, skirtas pardavimams skatinti, ir Interneto tinklalapio administravimą. Mes galime pasitelkti trečiąsias šalis, kurios padėtų Mums tvarkant ir analizuojant jūsų asmens informaciją, sprendžiant, ką galime padaryti Mūsų gaminiams ir paslaugoms pagerinti, ir tam, kad galėtume kontroliuoti konkrečios rinkodaros kampanijos arba pardavimų skatinimo priemonių efektyvumą. Be to, jums užsisakant gaminį ar paslaugą, galime perduoti jūsų asmens duomenis Savo tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims, siekdami užtikrinti jūsų užsakymų pristatymą. Nė vienam tokių tiekėjų ar trečiųjų šalių neleisime kaupti bei naudoti jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalausime imtis priemonių, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleisti tik įstatymų nustatyta tvarka.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Mes naudojame atitinkamas administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, kad apsaugotume jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto ar neleistino jų sunaikinimo, dingimo, taisymo, gavimo, atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo kitų neteisėtų naudojimo būdų. Interneto tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių interneto tinklalapių ar jų turinio. Jums atsijungus nuo Mūsų Interneto tinklalapio, Mes negalime prisiimti atsakomybės už jūsų pateiktos informacijos saugumą ir privataus gyvenimo apsaugą. Turite būti atsargūs ir įdėmiai susipažinti su lankomo tinklalapio konfidencialumo politika.

MŪSŲ KONFIDENCIALUMO POLITIKOS PAKEITIMAS

Retkarčiais Mes galime keisti šią Konfidencialumo politiką ir paskelbti čia naują Konfidencialumo politikos versiją. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šį skyrių, kad gautumėte aktualią informaciją.

TEISĖS IR MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Prašome susisiekti su Mumis, jei kiltų klausimų ar abejonių dėl šios Konfidencialumo politikos.

Jūs turite teisę informuoti Mus apie savo pageidavimą, jei:

 • nenorite, kad ateityje su jumis būtų susisiekiama;
 • norite gauti Mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopijos;
 • norite ištaisyti ar patikslinti Mūsų turimą informaciją apie jus;
 • norite pranešti apie bet kokius Konfidencialumo politikos pažeidimus.